Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов написав допис щодо дипломатичного скандалу між Києвом та Варошавою:

Польща і Україна єдині у своєму союзі незламних! Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії.

Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв’язків і єдиною ціллю – знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу.

Польська держава і польський народ стоять пліч-о-пліч з Україною з першої хвилини справедливої війни проти російського мороку і московської дикості.

Дякуємо за все! Ми пам’ятаємо, хто перший простягнув Україні рушницю і хліб!

Напруження Великої війни інколи викликають емоційні дії і слова, але в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння.

P.S.: Першу партію зброї після вторгнення російської терористичної держави 24 лютого 2022 року, такі необхідні нам міномети, передала нам Польща.

Ukraina i Polska są zjednoczone w swojej unii niezłamnych! Jesteśmy wdzięczni za każdą złoty, pocisk czy życzliwe słowo, za każdą kobietę i dziecko, które Polacy schronili w swoich domach w najstraszniejszych chwilach naszej historii.

Łączy nas wspólna europejska historia, miliony więzów rodzinnych i przyjacielskich oraz jeden cel – zniszczenie moskiewskiego potwora, który zaatakował naszą i waszą wolność.

Polskie państwo i polski naród stoją ramię w ramię z Ukrainą od pierwszej minuty sprawiedliwej wojny przeciwko rosyjskiej ciemności i moskiewskiemu okrucieństwu.

Dziękujemy za wszystko! Pamiętamy, kto pierwszy zaoferował Ukrainie karabin i chleb!

Napięcia Wielkiej Wojny czasami powodują emocjonalne działania i słowa, ale w naszej rodzinie jesteśmy niezależni i możemy rozwiązać wszelkie nieporozumienia bez żadnej pomocy.

P.S.: Pierwszą partię broni po inwazji rosyjskiego państwa terrorystycznego 24 lutego 2022 roku, moździerze, których tak bardzo potrzebujemy, przekazała nam Polska.

Poland and Ukraine are together in their union of the unbreakable! We are grateful for every zloty, shell or kind word and for every woman and child whom the Polish people sheltered in their homes during the most terrible moments of our history.

We are united by a common European history, millions of family and friendly ties and a common goal – to destroy the moscow monster that encroached on our freedom and yours.

The Polish state and the Polish people have stood shoulder to shoulder with Ukraine since the first minute of the just war against russian darkness and moscow’s savagery.

Thank you for everything! We remember who was the first to offer Ukraine a rifle and bread!

The tensions of the Great War sometimes cause emotional actions and words, but in our family we are independent and can resolve any misunderstandings without any help.

P.S.: The first batch of weapons after the invasion of the russian terrorist state on February 24, 2022 – mortars, which we needed badly – was handed over to us by Poland.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Введіть свій коментар!
Введіть тут своє ім'я